• Αύξηση Μεγέθους Γραμμάτων
  • Μείωση Μεγέθους Γραμμάτων

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκδότες
1975 Ίκαρος / Νεφέλη

5η έκδοση

«Επικοινωνώ άρα υπάρχω» (Ν.Δ. 1973). Η ουσιαστική διαπροσωπική επικοινωνία θεμελιώνει το ον και αποτελεί την μόνη πραγματική υπέρβαση της αλλοτρίωσης. Ταυτόχρονα όμως παραμένει σχεδόν ανυπέρβλητη η δυσκολία ανθρώπινης επαφής. «Μία οδυνηρή πορεία προς τα ένδον, που ο σημερινός άνθρωπος αποφεύγει. .. Καλογραμμένο, με συνεχείς αναφορές σε ιδέες και κείμενα δύσκολης προβληματικής, κεντρίζει το ενδιαφέρον μας για την μελέτη θέσεων που φωτίζουν το πρόβλημα από πολλές πλευρές» (Μαρία Ν. Πολίτη).