Για τους γαλλομαθείς...

Μία πρόσφατη εκπομπή του καναλιού της Γαλλικής Βουλής για την Ελλάδα (με συνέντευξη του Ν. Δ).  http://www.lcpan.fr/Destination-Grece.html